آموزش نوین آیلتس

آموزش ترفند های آزمون آیلتس با نوین ترین متود های آموزشی

<7>

 

کشورهای در حال توسعه و حمل و نقل  باربری انلاین دریایی :

حمل و نقل  باربری انلاین از اپلیکیشن حمل و نقل عناصر لازم برای توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید و در بین شیوه های مختلف حمل و نقل  باربری انلاین مثل حمل و نقل  باربری انلاین هوایی، زمینی و دریایی، حمل و نقل  باربری انلاین دریایی به جهت صرفه جویی هایی که در هزینه ها می کند، اهمیت بیشتری داشته و اساس حمل و نقل  باربری انلاین جهان را شامل می شود.

حمل و نقل  باربری کرمان از این جهت که نیمی از قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می دهد، برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری دارد. زیرا کشورهای در حال توسعه معمولا صادر کننده کالاهای حجیم و مواد اولیه ای هستند که صادرات آنها به کشورهای همجوار خود نبوده و به کشورهایی که در آن طرف آبها قرار دارند صادر می گردد و خریداران نیز عمدتا این کالاها را به روش FOB خریداری می کنند.

از طرف دیگر، واردات کشورهای جهان سوم نیز که بیشتر از نوع کالاهای مصرفی یا گران بها می باشد، غالبا به صورت CIF یاC+F حمل می شود. یعنی واردکندگان که کشورهای در حال توسعه هستند، باید قیمت کالا و هزینه حمل آن را با وسیله نقلیه فروشنده یا شخص ثالث تا بنادر خود بپردازند. بنابرابن هر دو طرف این نتیجه را می دهد که این کشورهای در حال توسعه هستند که باید هزینه جابجایی کالا را بدهند. به همین دلیل، حمل و نقل  باربری انلاین دریایی که ارزان ترین طریقه حمل است، برای اینگونه کشورها اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

اعلام بار کرمان هر اندازه که این کشورها بتوانند در جهت پویایی و استفاده بهینه از منابع موجود خود در وینه حمل و نقل  باربری انلاین دریایی تلاش کنند، به همان اندازه هزینه های پرداختی آنان بابت حمل و نقل  باربری انلاین کم خواهد شد و عواقبی مانند تورم داخلی یا وابستگی های خارجی، کمتر بر آنان و اقتصاد کشورشان عارض می گردد.

کشورهای توسعه یافته به فکر امیال سود جویانه خود بوده و برای اینکه این صنعت را در انحصار خود داشته باشند، با تحمیل کرایه حمل های سنگین، ضربات شدیدی را بر اقتصاد و وضع مالی کشورهای در حال توسعه وارد می کنند.

افزایش تصاعدی اهمیت حمل جاده ای در تمامی کشورها

می توان این چنین اذعان کرد که در قرن بیستم یک انقلاب در حمل و نقل  باربری انلاین جاده ای به وجود آمد. چنین رویدادی انسان ها را آگاه ساخت مبنی بر این که بین عدم تحرک و فقر یک رابطه کاملاً مستقیم وجود دارد. در نتیجه، بین ملل دنیا ارتباطات شکل گسترده ای به خود گرفت. یعنی توریسم و گردشگری و جهانگردی بسیار گسترش یافت به حدی که قابل تصور نبود. اما از طرف دیگر، حمل و نقل  باربری انلاین جاده ای ضعیف دلیل اصلی فقر در جهان شد.

چه مواردی موانع محکمی در راه افزایش غذا در جهان هستند؟ می توان به هزینه های بالای حمل و جابجایی تولیدات کشاورزی، تأخیر های بسیار طولانی و زیان و ضررها و در نتیجه آسیب های وارد شده به محصولاتی که فساد پذیر بودند مهم ترین موانع قوی بر سر راه افزایش غذا در دنیا بوده و هست.

جغرافیای حمل و نقل، به عنوان یک نظام فرعی از جغرافیای اقتصادی در نیمه قرن بیستم پدید آمد. در قدیم حمل و نقل  باربری انلاین عامل مهمی در ارائه وضعیت اقتصادی یک مکان جغرافیایی بود. برای مثال موقعیت فعالیت های اقتصادی و هزینه های پولی مسافت. تحرک رو به رشد مسافران و بارها ضرورت جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین را به عنوان زمینه ای تخصصی از تحقیقات توجیه نمود. باربری انلاین تبریز در دهه ی 1960 هزینه های حمل و نقل  باربری انلاین به عنوان عاملی کلیدی در تئوریهای موقعیت و جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین شروع به تکیه بیشتر بر روی روشهای کمیتی نمود به ویژه در مورد شبکه ها و تجزیه و تحلیل های فعل و انفعالات مکانی. اگرچه از دهه ی 1970 جهانی سازی، تمرکزگرایی حمل و نقل  باربری انلاین را در بسیاری از تحقیقات پیشرفته ی منطقه ای و جغرافیایی به چالش کشید. در نتیجه، حمل و نقل  باربری انلاین تحت جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین در دهه های 1970 و 1980 ارائه می شد حتی اگر تحرک افراد و کالاها و هزینه های پایین به عنوان عوامل مهمی در جهانی سازی تجارت و تولید محسوب می شوند.

 

از دهه ی 1990 به جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین توجه جدیدی شد به ویژه به خاطر موضوعاتی مانند تحرک، تولید و توزیع که موضوعاتی مرتبط با زمینه پیچیده جغرافیایی بودند. اکنون می دانیم که حمل و نقل  باربری انلاین سیستمی است که روابط پیچیده ی بین عناصر اصلی خود را بررسی می کند. این عناصر اصلی عبارتند از شبکه ها، نقاط و تقاضا. جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین باید به صورت سیستمی باشد که هر یک از عناصر سیستم حمل و نقل  باربری انلاین با بسیاری دیگر را مرتبط مسازد. روش حمل و نقل  باربری انلاین شامل زمینه های مختلفی است که بعضی از آنها در جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین اصلی تر هستند

 

 

[ چهارشنبه پانزدهم بهمن 1399 ] [ 11:24 ] [ یاسر موسوی ]

[ بدون نظر ]